Projekt Sportujeme se Sportíkem byl poprvé realizován ve školním roce 1998/99. Jeho smyslem bylo oslovit děti v mateřských školách a umožnit jim sportovní výcvik za využití moderních cvičebních pomůcek a metodických postupů.

 Úspěch u dětí, rodičů a pedagogů z mateřských škol dal podnět k pokračování dalších Sportíků.

  Následně vznikla v roce 1999 SPORTÍKOVA AKADEMIE, jejíž absolvent má pohybové základy, které může později uplatnit v kterémkoli sportu nebo v běžném životě.

  V roce 2009 byla založena cestovní kancelář CK Sportík.