Zima 2023

SPORTÍKOVA AKADEMIE ve spolupráci s CA SPORTÍK pořádá lyžařské kurzy pro rodiny s dětmi, mateřské a základní školy s výcvikem nejmenších lyžařů. Výcvik je veden zkušenými lyžařskými instruktory v souladu s nejmodernějšími trendy a důrazem na respektování individuality dítěte. Děti absolvují během kurzu 13 hodin výcviku. Výcvik je určen pro děti od 4 let, mladší pouze po vzájemné dohodě. 


Suchá Rudná 

Dolní­ Morava