Odborná garance:

Dr. Jaromír Branč, Sportíkova  akademie
Svatoslav 128, 66601
tel.: 608 984 803
e-mail: branc.sportik@centrum.cz
zapsáno na Ž.Ú.Tišnov

Petra Brančová
tel.: 777 730 637 

Organizační garance:

Ing. Jana Brančová, CA  Sportík 
Svatoslav128, Tišnov
tel.: 608 067 773
e-mail: cksportik@centrum.cz
zapsáno na Ž.Ú.Tišnov

Spolupracujeme:

Petra Brančová: Miniškolka Malý princ